20:02
Завдання для самостійного опрацювання учнями 10-11-х класів з біології, екології

Біологія 10 клас

Тема 1: Будова вірусів

В підручнику опрацювати & 72.

В робочому зошиті: зробити опорний конспект;  замалювати будову вірусів, будову бактеріофага; зробити схему різноманітності вірусів з прикладами хвороб.

Переглянути презентацію, режим доступу:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-virusi-ta-h-budova-38881.html

Переглянути відео, режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=oul2i_oISHs

https://www.youtube.com/watch?v=1vQauErovSg

Після опрацювання теми дати відповіді на питання 1- 2 ст.153  підручника (усно).

Тема 2: Життєдіяльність вірусів. Вірусні інфекції.

В підручнику опрацювати & 73-74.

В робочому зошиті: зробити опорний конспект; заповнити таблицю  «Життєвий цикл вірусі» (1 колонка – стадія життєвого циклу, 2 – колонка – характеристика стадії життєвого циклу»; скласти схему інфекційного процесу викликаного вірусами; дати визначення: вроджений імунітет, набутий імунітет, вакцина.

Переглянути презентацію, режим доступу:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-temi-virusi---neklitinni-formi-zhittya-118709.html

Переглянути фільм «Теория невероятности Проклятие вирусов», режим доступу:

https://www.youtube.com/watch?v=yvUuRMuT-BI (фільм рекомендую подивитися з батьками)

Після опрацювання теми дати відповіді на питання 1-5 ст. 157  підручника (усно).

Тема 3: Віруси і еволюція

В підручнику опрацювати & 75

В робочому зошиті: зробити опорний конспект; заповнити таблицю  «Гіпотези походження вірусів» (1 колонка – гіпотеза, 2 – колонка – характеристика гіпотези».

Переглянути презентацію, режим доступу: https://www.slideshare.net/OlenaOlena4/ss-66577917

Переглянути відео, режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=1g_Dlk4H7iQ

Після опрацювання теми дати відповіді на питання 1-4 ст. 159  підручника (усно). Підготувати презентацію про корона вірус!!!!

Тема 4: Пріони і віроїди

В підручнику опрацювати & 76.

В робочому зошиті: зробити опорний конспект; дати визначення: пріонам і віроїдам, вказати їх будову, хвороби, які вони викликають, походження.

Переглянути презентацію, режим доступу: https://naurok.com.ua/prezentaciya-viro-di-ta-prioni-123608.html

Переглянути відео, режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=aPppVt0mXyY

Після опрацювання теми дати відповіді на питання 1-3 ст. 161 підручника (усно).

Розв’язати тести, режим доступу:

https://drive.google.com/file/d/0BwzyKaHJCazsdnZ1WkozR0dYa0E/view

Тема 5: Репродукція прокаріотичних клітин

В підручнику опрацювати & 77.

В робочому зошиті: зробити опорний конспект; замалювати схеми: бінарного поділу, способи поділу прокаріотичної клітини, утворення спор у бактерій, схема кон’югації бактерій.

Переглянути відео, режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=OAOIHSA37Dw

Після опрацювання теми дати відповіді на питання 1-2 ст. 163  підручника (усно).

Можна зробити презентацію по даній темі і надіслати на електронну почту.

Тема 6: Репродукція еукаріотичних клітин

В підручнику опрацювати & 78.

В робочому зошиті: зробити опорний конспект; дати визначення: хромосоми, каріотип, статеві клітини (гамети), соматичні клітини, гаплоїдний, диплоїдний набори хромосом, непрямий поділ, мітоз і мейоз.

Переглянути презентацію, режим доступу: https://ppt-online.org/645346

Після опрацювання теми дати відповіді на питання 1-2 ст.165  підручника (усно).

Можна зробити презентацію по даній темі і надіслати на електронну почту.

Тема 7: Життєвий цикл. Інтерфаза. Структура організації хроматину

В підручнику опрацювати & 79-80.

В робочому зошиті: зробити опорний конспект, дати визначення: життєвий цикл, інтерфаза, хроматин, нуклеосома, хромосома; заповнити таблицю «Періоди інтерфази» (1 колонка – назва періоду, 2 – колонка – характеристика періоду); перемалювати схему еухроматину і гетерохроматину.

Переглянути презентацію, режим доступу:

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-klitinnij-cikl-eukariotiv-98953.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-reprodukciya-klitin-107263.html

Переглянути відео, режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=Gq1W3lVGkYk

https://www.youtube.com/watch?v=aQEy6mz1Nz4

Після опрацювання теми дати відповіді на питання 1- ст.  підручника (усно).

Тема 8: Мітотичний поділ

В підручнику опрацювати & 81

В робочому зошиті зробити опорний конспект, дати визначення: мітотичний поділ, цитокінез, заповнити таблицю «Стадії мітозу» (1 колонка – назва стадії, 2 – колонка – характеристика стадії мітозу), перемалювати класифікацію хромосом за морфологією.

Переглянути презентацію, режим доступу:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-temi-klitinniy-cikl-mitoz-3585.html

Переглянути відео, режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=_133V5Ugyqw

https://www.youtube.com/watch?v=_M636FZSbL4

Після опрацювання теми дати відповіді на питання 1- 4 ст. 171 підручника (усно).

При підготовці можна використовувати інші інтернет-джерела.

Письмові завдання можна надсилати на електронну почту: tietiana.pinchuk@gmail.com

Біологія 11 клас

Тема 1: Екологічна ніша

В підручнику опрацювати & 83

В робочому зошиті: зробити опорний конспект; заповнити таблицю «Типи екологічних ніш» (1 колонка – назва типу ніші, 2 – колонка – характеристика типу ніші); опрацювати графіки прикладів взаємодії екологічних ніш на ст. 175.

Переглянути презентацію, режим доступу:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-v-11-klasi-ekologichna-nisha-yak-naslidok-adaptaciy-organizmiv-pevnogo-vidu-do-isnuvannya-v-ekosistemi-125905.html

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-ekologicna-nisa-168115.html

Переглянути відео, режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=OxbJSTD28rQ

Після опрацювання теми дати відповіді на питання 1- 3 ст.т175  підручника (усно).

Тема 2: Заповнення екологічних ніш 

В підручнику опрацювати & 84.

В робочому зошиті: зробити опорний конспект; дати визначення: екологічне дублювання, екологічна диверсифікація; записати і вивчити: правило обов’язкового заповнення екологічних ніш, принцип конкурентного виключення Гаузе.

Переглянути презентацію, режим доступу:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-zapovnennya-ekologichnih-nish-149958.html

Переглянути відео, режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=672Wm9KhbmQ

Після опрацювання теми дати відповіді на питання 1-4  ст.177  підручника (усно).

Можна зробити презентацію по даній темі і надіслати на електронну почту.

Тема 3: Популяція, статистичні параметри популяції

В підручнику опрацювати & 85.

В робочому зошиті: зробити опорний конспект; дати визначення: популяції, чисельності популяцій, репродуктивній чисельності, щільності популяцій; заповнити таблицю «Структура популяцій» (1 колонка – назва структури, 2 – колонка – характеристика структури).

Переглянути презентацію, режим доступу:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-populyaci-ta-h-harakteristika-99953.html

Переглянути відео, режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=Tkl0Iv4n6Tk

https://www.youtube.com/watch?v=LBBisisaG_k

Після опрацювання теми дати відповіді на питання 1-  ст.  підручника (усно).

Тема 4: Динамічні параметри популяцій. Екологічні стратегії

В підручнику опрацювати & 86.

В робочому зошиті:  зробити опорний конспект; дати визначення: народжуваності, смертності, приросту популяції, екологічній стратегії популяцій, r-стратегія, K-стратегія; опрацювати типи кривих виживання.

Переглянути презентацію, режим доступу:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-dinamichni-parametri-populyaciy-ekologichni-strategi-151974.html

Переглянути відео, режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=JjY04-WgUNo

https://www.youtube.com/watch?v=F_dwGrfPH00

Після опрацювання теми дати відповіді на питання 1- 5 ст.181  підручника (усно).

Тема 5: Екосистема. Види екосистем

В підручнику опрацювати & 87.

В робочому зошиті: зробити опорний конспект; дати визначення: екосистема, біоценоз, біотоп, біосфера, біом; скласти схеми: «Типи екосистем природного походження», «Типи штучних і антропогенно змінених екосистем» (вказати приклади).

Переглянути презентацію, режим доступу:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-na-temu-ekosistema-riznomanitnist-ekosistem-56075.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-ekosistemi-h-struktura-ta-vlastivosti-42071.html

Переглянути відео, режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=trSAc8tCfLc

https://www.youtube.com/watch?v=f4GD9VqS3OE

Після опрацювання теми дати відповіді на питання 1- 4 ст. 183  підручника (усно).

Тема 6: Просторова структура біоценозу

В підручнику опрацювати & 88.

В робочому зошиті: зробити опорний конспект; дати визначення: просторовій структурі біоценозу, ярусність, мозаїчність, еколого-ценотичні групи, консордції.

Переглянути презентацію, режим доступу:

 https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-biocenoz-103684.html

Переглянути відео, режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=c6qFC_Et830

Після опрацювання теми дати відповіді на питання 1-4 ст.185  підручника (усно).

Можна зробити презентацію по даній темі і надіслати на електронну почту.

Тема 7: Видова структура біоценозів

В підручнику опрацювати & 89.

В робочому зошиті: зробити опорний конспект; дати визначення: видове багатство, видове різноманіття, домінантний вид, едифікатор, агроценоз.

Переглянути відео, режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=c6qFC_Et830

https://www.youtube.com/watch?v=BhD-1jUvEHA

Після опрацювання теми дати відповіді на питання 1- 3 ст. 187 підручника (усно).

Можна зробити презентацію по даній темі і надіслати на електронну почту.

Тема 8: Часові зміни в екосистемах

В підручнику опрацювати & 90.

В робочому зошиті: зробити опорний конспект; дати визначення: добовим змінам, сезонним змінам, екологічній сукцесії, первинній і вторинній сукцесії; скласти схему «Екологічної сукцесії», з прикладами.

Переглянути презентацію, режим доступу:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-ekologichni-sukcesi-yak-procesi-samorozvitku-ekosistem-133695.html

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-na-temustabilnist-ekosistem-ta-pricini-ii-porusenna-16176.html

Переглянути відео, режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=CRMSfImdqk8

https://www.youtube.com/watch?v=KqosBQyznX4

Після опрацювання теми дати відповіді на питання 1-3  ст. 189 підручника (усно).

Розв’язати тести, режим доступу:

https://drive.google.com/file/d/0BwzyKaHJCazscmZFY09uYlVKOGc/view

При підготовці можна використовувати інші інтернет-джерела.

Письмові завдання можна надсилати на електронну почту: tietiana.pinchuk@gmail.com

Бажаю усім успіхів!!! Учитель Свідерська Т.А.

Переглядів: 287 | Додав: Admin_1 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: